Een koffer vol stilte


 
 
Een koffer vol stilte. Verstild gaan, versteld staan
Alle nodige materiaal om de stilte te beleven maar ook te meten, te ervaren met alle zintuigen, zijn voorzien in de koffer.
Bij het gidsen rond stilte ligt de klemtoon zowel op de belevingswaarde als op het educatieve aspect van stilte versus geluid.
Op uw vraag kan je een uitgebreidere inhoudslijst verkrijgen.
De koffer kan worden uitgeleend door leerkrachten bij de Notelaer mits een waarborg van 20
Gebruikskost : 5 € Of met gids: 35€/uur
 
Bekijk hier het stiltefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Lncx3YrOaDQ