vzw De Notelaer


 
 
vzw De Notelaer werd in 1984 opgericht. De benaming van de onderneming luidde toen
Toeristisch Recreatief Onthaalcentrum van de Schelde
In 2004 zette de vzw de werking verder onder de naam  De Notelaer, trefpunt aan de Schelde.
 
 
Het doel van de vereniging :
1. Het belang van de Schelde en het scheldelandschap te doen kennen,
2. De verschillende aspecten daarvan bij het publiek levendig houden door tentoonstellingen, door voordrachten en/of door film
3. Het moet de ontmoetingsplaats zijn voor passieve recreanten, scheldeliefhebbers en erfgoedaanhangers.