Raad van bestuur vzw De Notelaer

 
 
Eugeen Van lent - Voorzitter
Frans De Laet - Secretaris/Penningmeester
Monique De Ryck - Marc Anné
Marc Van Linthout - Koen De Vlieger-De Wilde
Peter Heymans en Gert Van Kerckhoven