Hooiland

 Afbeelding invoegen
 
 
 
Vanaf het begin van deze eeuw werden de valleien van de Schelde en bijrivieren bebost met vooral populier. Voordien werden deze natte graslanden vooral gebruikt als hooilanden. Zoals de naam het zegt werden ze eens per jaar gehooid en waar mogelijk nabeweid.
Men kan deze hooilanden niet vergelijken met de ons thans bekende landbouwweilanden die meestal slechts uit één soort ingezaaid gras bestaan. De vroegere hooilanden daarentegen bestonden uit natuurlijk ontstane grassen zoals dotterbloem, koekoeksbloem, orchideeën,…