Het Parkbos

 
 Afbeelding invoegen
 
In de 19de eeuw liet hertog d’Ursel van Hingene dit parkbos ter verfraaiing van het domein rond ‘De Notelaer’ aanplanten. Hierdoor zien we naast de INHEEMSE bomen, zoals zomereik, es, beuk en esdoorn, ook een aantal UITHEEMSE soorten. De zilveresdoorn en de Amerikaanse eik zijn afkomstig uit Noord-Amerika.
Een bos is meer dan een verzameling bomen. We kunnen 4 lagen onderscheiden :
1.      De boomlaag vormt het dak van het bos.
2.      De struiklaag geeft het bos een goede verticale sluiting zoals de muren van een huis.
3.      De kruidlaag ontwikkelt zich vooraleer de bomen in blad staan.
4.      De moslaag ligt vlak boven de bosbodem. Ze vormt kussens, die veel water vasthouden.
In en juist boven de grond zorgen bodemdieren voor een goede humusvorming.

U bevindt zich momenteel op het hoogste punt van het Notelaersdomein; ongeveer 3 m.