Natuurdomein

 
 Afbeelding invoegen
 
 
Scheldevallei
Langs SCHELDE, RUPEL en VLIET liggen een aantal polders die in 1574 de GENERALE DYCKAGIE van Bornem, Hingene en Weert vormden. Het gebied waar we doorheen wandelen, hoorde bij de ALLUVIALE VLAKTE van de Schelde. Probeer de dijken weg te denken, en je zou een gebied krijgen dat tweemaal per dag, via greppels en geulen, door het water wordt ingenomen en terug vrijgegeven (Het Zwin – Verdronken Land van Saefthinge).

Klein-Brabant gelegen in Binnen-Vlaanderen, in de Noordelijke laagvlakten, behoort tot de laagstgelegen gebieden in ons land.